Arbejdsplads for transformatorstationen

Elektrostatisk jordforbindelse er en elektrostatisk jordforbindelse, der anvendes til transport og alle typer brændbare væsker, pulvere og gasser. Elektrostatisk jordforbindelse i høj grad begrænser risikoen for eksplosion eller antændelse af andre typer brandfarlige stoffer i flashoverproduktet. Ukontrolleret udledning kan antænde blandingen af væske og gas og den samme eksplosion.

Det er selvfølgelig muligt at fjerne faren for selvantændelse og eksplosion. For at det skal være det samme, skal de transporterede konstruktioner have betydelig jordforbindelse eller kontrolleret udledning af elektrostatiske ladninger. Denne type elektrostatisk jordforbindelse reducerer risikoen for eksplosion af transporterede brændbare stoffer betydeligt. Denne type simpel jordforbindelse er fokuseret på jordforbindelsen og ledningen. Kabler taget i earthing skiller sig ud på grund af lav elektrisk modstand og meget høj kraft for mekanisk skade. Selvfølgelig kan du bruge et mere komplekst jordingssystem, der har et styresystem, der tillader, at produktet kun transporteres eller udleveres kun i sæsonen, når jordingen er korrekt forbundet.Undrer du med sikkerhed, når denne grundstandard returneres? De accepteres hyppigt ved lastning og losning af jernbane- og tankvogne, tanke, tønder og for eksempel at behandle installationselementer. For fremkomsten af eksplosionsfarer fører det også til blanding og sprøjtning eller pumpe af andre typer brandfarlige stoffer. Under forstyrrelsen i det brændbare indhold skabes elektriske ladninger ved kontakt eller adskillelse af molekyler. Hvor en elektrostatisk ladning opstår og falder ind i gruppen af brandfarlige stoffer, kommer det til at skabe en trussel. Grundprincippet om enhver beskyttelse mod elektrostatisk udladning er utvivlsomt den store klemme og et velvalgt kabel, hvilket giver mulighed for at foretage den elektriske ladning med henblik på jordforbindelse.Det er afgørende, at de terminaler og kabler, der er nyttige i jordforbindelsen, skal gøre meget restriktive retningslinjer, angivet på testafstande. I øjeblikket opnås de bedste resultater ved moderne typer systemjording.