Eksplosionsfarezone 1

Direktiv 94/9 / EF (ATEX er en normativ kendsgerning, der tilskrives både enheder og beskyttelsessystemer. De diskuterede enheder er de første vægte til brug i overflader med risiko for metan- eller kulstøveksplosion. Oplysningerne er også materielle fra Europa-Parlamentet og Rådet af 23. marts 1994.

https://v-rax.eu/dk/

I det polske retssystem blev det imidlertid etableret på grundlag af forordningen fra økonomiministeren af ​​22.12.2005. OJ Nr. 263, vare 2203 Oplysningernes vigtigste hensigt er først og fremmest at tilnærme medlemsstaternes lovgivning, der er begrænset til udstyr og databeskyttelsesformer, der skal bruges i afstande, der er i fare for eksplosion af bare metan eller kulstøv. Direktivet gælder trods alt også udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive omgivelser. Samtidig skal det bemærkes, at rådgivningen, der diskuteres på samme tid, vedrører sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger. Disse enheder returneres til deres destination uden for de diskuterede zoner, men som leder dem til sikker funktion for enheder og beskyttelsessystemer, der er sat i jorden i potentielt eksplosive områder.Der er undtagelser fra anvendelsen af ​​ATEX-direktivet. Dette direktiv bruges ikke blandt andet til medicinsk udstyr, der bruges på et medicinsk sted. Det anbringes ikke i hjemmeudstyr, personlig beskyttelsesudstyr, skibe eller transportmidler.Denne EU-retsakt har detaljerede krav, der er taget op i specifikke standarder. Derudover klassificerer den potentielt eksplosive sfærer, som de er kendt i tillæg I til direktiv 1999/92 / EF ATEX137 af 16.12.1999 "Om lave krav øger tilliden og sundhedsbeskyttelsen af ​​medarbejdere, der potentielt er udsat for produktion i områder med eksplosivt indhold".Beskyttelsesværktøjer og -systemer kan være genstand for andre direktiver vedrørende forskellige udseende og som stadig giver mulighed for at anbringe CE-mærket. Dette mærke skal være klart, enkelt og modstandsdygtigt.Det nuværende direktiv erstattes af nye ATEX-oplysninger 2014/34 / EU. Det bliver den sidste 20. april 2016.