Luftforurening trivia

På alle områder og brancher, hvor resultatet af den teknologiske proces skaber støv såvel som nye urenheder, bør du bruge hyggelige og aktive systemer til åbning og dispensering med støv.

Pollination af produktionsmiljøet som følge af bearbejdning af materialer, under slibning, savning eller boring samt ved hældning af løse materialer kommer til værdien af det produkt, der produceres, til tillid og sundhed for medarbejderne også på rentabilitet og produktionseffektivitet. Lille støv i luften er vigtigt både for elværktøjsværktøjer og produktionsinstitutioner - mindre støv udvider apparatets levetid væsentligt. Nogle typer af støv kan være giftige for kroppen, fint støv øger også risikoen for eksplosion, og det er derfor, at brugen af et effektivt afstødningssystem er et absolut nødvendigt.Støvudsugningssystemernes opgaver er at opfange støv og faste partikler opløst i luften, udstødningsgassen og de økonomiske gasser, så transporter dem, filtrer dem ud og opbevar dem. Nøgleelementet i metoden er lokale udstødninger, dvs. installationer, der samles i en kort længde fra pollineringskilden. De lokale ophold opfanger og tillader at løse forureningen inden for deres anvendelsesområde, i den aktuelle øvelse, eliminerer støv fra luften og ændrer sine oplysninger i rummet. Det næste skridt er at udlede støvet sammen med den udtrukne luft, til rensningsanordningerne eller adskille dem i et rum, hvor forurening ikke vil påvirke den skadelige stil.Dammopsamlingssystemet skal være godt, så det ikke kan generere elektrostatiske ladninger, hvilket kan være en chance for selvantændelse eller eksplosion. Den bør være lavet af stærke og rigtige former for materialer, der er modstandsdygtige over for korrosion og slid. Installationen skal også være tæt, hvilket vil give driftseffektivitet, effektivitet og pålidelighed.Støvopsamlingssystemet er klassificeret til arbejdspladsens forhold og behov, derfor er design, uddannelse og installation afhængig af dine præferencer og behov.Et støvudsugningssystem af høj kvalitet vil give ren luft, komfort og sikkerhed i stedet for ting og positivt påvirke virksomhedens vækst.