Vurdering af fodevarerisici

Nødvendigheden af at udvikle eksplosionsrisikovurdering og eksplosionsbeskyttelsesmateriale gælder for enheder, hvor en bog med brændbare stoffer kan udføre åbningen af farlige eksplosive blandinger og direkte eksplosionsfare i baggrunden. Mange udenlandske virksomheder yder omfattende hjælp til forberedelse af eksplosionsbeskyttelsesstøtte, dvs. eksplosionsbeskyttelse i industrielle dele.

Hvis der i bogen eller opbevares stoffer, der kan skabe eksplosiv atmosfære med luft, såsom gasser, væsker, faste stoffer med høj grad af finhedstøv, skal panden udføre eksplosionsrisikovurderinger, der angiver eksplosionsfarlig atmosfære. Han skal også angive passende eksplosionsfarlige zoner i huse og eksterne områder sammen med oprettelsen af grafisk klassifikationsdokumentation og markeringsfaktorer, der kan tillade dem at antændes.

Formål:Gennemfør analysen og lav et sikkerhedsdokument på arbejdspladsen før eksplosionen. Formålet med at skabe en kendsgerning er at opfylde lovkrav og for at minimere risikoen forbundet med udsigten til eksplosiv atmosfære i hjemmet.

Den måde, hvorpå tjenesteydelsen udføres:Arbejdspladser, hvor der kan opstå eksplosiv atmosfære, vil blive vurderet med en tidsplan for områder med eksplosionsfare.

Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse:Det andet trin vil være at identificere tændkilder sammen med en anden liste: varme overflader, flammer, inkl. brænde partikler og gasser, gnister er mekaniske, elektriske maskiner, omstrejfende strøm og katodisk beskyttelse mod korrosion, statisk elektricitet, exoterme reaktioner, muligheden for lyn, elektromagnetiske bølger af radiofrekvens, ultralyd, ioniserende stråling, kompression adiabatisk, og selv chokbølger, herunder ved spontan tænding af støv. I tilfælde af at bestemme tilstedeværelsen af eksplosive atmosfærer, vil det blive kontrolleret, om de værktøjer og stilarter til beskyttelse af mennesker arbejder lokaler, hvor eksplosive atmosfærer kan mødes, er blevet justeret i henhold til de kategorier, der er relevante for eksplosionsfarlige zoner.